Nyheter

 • Faktorer att beakta vid val av hårdmetallborr

  Vid val av hårdmetallborrar måste dimensionsnoggrannhetskraven för borrning beaktas först. Generellt sett gäller att ju mindre bländare som ska bearbetas, desto mindre tolerans. Därför klassificerar borrtillverkare vanligtvis borrar efter den nominella diametern på t...
  Läs mer
 • Analys av status quo och utveckling av skärande verktyg

  Skärverktyg är verktyg som används för skärande i maskintillverkning. De allra flesta knivar är maskinanvända, men det finns även handanvända. Eftersom verktygen som används vid mekanisk tillverkning i princip används för att skära metallmaterial, förstås termen "verktyg" i allmänhet som en ...
  Läs mer
 • Top Metal Magazine "Acta Materialia": Fatigue Crack Growth Behavior of Shape Memory Alloys

  Formminneslegeringar (SMA) har ett karakteristiskt deformationssvar på termomekaniska stimuli. Termomekaniska stimuli härrör från hög temperatur, förskjutning, fast-till-fast transformation, etc. (hög temperatur hög ordning fas kallas austenit, och låg temperatur låg ordning fas...
  Läs mer